ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«COSMOPOP»

 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής (23ο χλμ. Ε. Ο. Αθηνών - Λαμίας), η μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Μ. Α.Ε»  που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής , στη Λεωφ. Κηφισίας αριθμ. 99 και  η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής , στη Λεωφ. Κηφισίας αριθμ. 99 ,   καλούμενες   στο εξής χάριν συντομίας  «Διοργανώτριες» σε συνεργασία με την μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «AMUSE EVENT MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Δορυλαίου, 18, TK 115 21, (εφεξής «Amuse» ή «Διαφημιστική εταιρεία») διοργανώνουν  έναν εσωτερικό Διαγωνισμό (εφεξής «Διαγωνισμό»), που περιλαμβάνει  συμμετοχή σε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι με τίτλο «COSMOPOP» στην εφαρμογή “COSMOPOP”, διαθέσιμη για κατέβασμα είτε από το apple store (για συσκευές iOS ) είτε από playstore (για συκευές android) αδαπάνως για τον εκάστοτε συμμετέχοντα. (εφεξής  «Ηλεκτρονικό Παιχνίδι») και, στη συνέχεια, τον τελικό του Διαγωνισμού, εφεξής «Τελικός». 

 

Σκοπός του παρόντος είναι ο καθορισμός των όρων & προϋποθέσεων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για την ανάδειξη των νικητών και την απόδοση των δώρων.

 

Πιο συγκεκριμένα:

 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό είναι αναρτημένοι στην εφαρμογή“COSMOPOP” , προσβάσιμη   για συσκευές  ( ios και android).

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αποκλειστικά α) οι εργαζόμενοι  των ιδιόκτητων καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ είτε υπό το σήμα «ΓΕΡΜΑΝΟΣ» είτε υπό το σήμα «COSMOTE» ,  β) οι εργαζόμενοι των δικαιοδόχων (Franchisees) των καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ.    γ) οι  δικαιοδόχοι (Franchisees) της ΓΕΡΜΑΝΟΣ, δ)ο   δικαιοδόχος  (Franchisee) της  ΟΤΕ ΑΕ και οι εργαζόμενοι ,  και (ε)   οι εργαζόμενοι της Δ/νσης BU Retail Oμίλου ΟΤΕ.

 

Οι εργαζόμενοι  για να έχουν δυνατότητα συμμετοχής θα πρέπει η σύμβαση εργασίας τους να είναι σε ισχύ έως την ημερομηνία διεξαγωγής του Τελικού.

 

 

Oι Διοργανώτριες, επιφυλάσσονται ι των δικαιωμάτων τους να τροποποιούν μονομερώς τους παρόντες όρους, να παρατείνει τη διάρκεια της ενέργειας ή/και να ακυρώσουν το Διαγωνισμό. H τυχόν παράταση της διάρκειας της ενέργειας αυτής ή/και η μεταβολή των παρόντων όρων θα πραγματοποιείται με προηγούμενη ανακοίνωση στην εφαρμογή «COSMOPOP», προσβάσιμη για συσκευές  ( ios και android)., και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.

 

1. Διάρκεια

Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από τις 22 Νοεμβρίου 2021 (έναρξη εγγραφών)  έως τις 18 Δεκεμβρίου 2021 ( Τελικός).

 

Ειδικότερα:

 

Το Ηλεκτρονικό Παιχνίδι θα διεξαχθεί από τις 22 Νοεμβρίου 2021 ώρα 00:00πμ.  έως τις 8 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 24:00. Μετά την πάροδο του ως άνω χρονικού διαστήματος δεν θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στο Διαγωνισμό.  Η Διάρκεια του Ηλεκτρονικού Παιχνιδιού μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης στην εφαρμογή COSMOPOP, προσβάσιμη για συσκευές  ( ios και android).,  

 

Ο τελικός του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στις 18/12/2021 και ώρα 20:30 έως 24:00.

 

2. Συμμετοχή - Διαδικασία

 

2.1.Συμμετοχή – Καταχώρηση στοιχείων : Για να συμμετέχει κάποιος  στο Διαγωνισμό, θα πρέπει αρχικά να λάβει μέρος στο Ηλεκτρονικό Παιχνίδι αφού εγγραφεί ηλεκτρονικά στη φόρμα του Διαγωνισμού στην εφαρμογή «COSMOPOP», προσβάσιμη για συσκευές  ( ios και android).,, και  καταχωρήσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που του ζητούνται. Ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, email, κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ/COSMOTE/ ΟΤΕ  που εργάζεται,  περιοχή  του εκάστοτε καταστήματος , ηλικία, φύλο. Ο κάθε συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη, αληθή και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων του συμμετέχοντα παρέχει δικαίωμα στις Διοργανώτριες να τον αποκλείσει από τον Διαγωνισμό.

 

Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα αποκλειστικά μόνο μιας (1) συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

 

2.2. Εγγραφή : Στις 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 00:00   θα ξεκινήσουν οι εγγραφές για το Ηλεκτρονικό Παιχνίδι, και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι και τις 25 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 24:00  για τέσσερις (4) ημέρες.

Μετά το χρονικό αυτό σημείο, δεν θα γίνονται δεκτές εγγραφές.

Οι παίκτες εντάσσονται σε ομάδες με το κλείσιμο της εγγραφής τους και ενημερώνονται μέσω μηνύματος από την εφαρμογή «COSMOPOP», προσβάσιμη για συσκευές  ( ios και android),   ,  για την ομάδα στην οποία εντάχθηκαν.

 

Τα κριτήρια  για τη δημιουργία κάθε ομάδας είναι τα εξής:

A.         Τυχαία ονοματεπώνυμα

B.         Βάσει παραμέτρων (π.χ ηλικία, τοποθεσία, φύλο, κατάστημα εργαζομένου).

 

 

Το Ηλεκτρονικό Παιχνίδι περιλαμβάνει δύο (2) διαφορετικά παιχνίδια (εφεξής «Games»), στα οποία παίρνει μέρος μέσω  της εφαρμογής «COSMOPOP», προσβάσιμη για συσκευές  ( ios και android) . Κάθε παίκτης, εφόσον έχει εγγραφεί, μπορεί να κάνει log in στην παραπάνω εφαρμογή και να παίξει. Το πρώτο Game είναι ένα Quiz, το οποίο περιλαμβάνει τρεις (3) πίστες, εκάστη εξ αυτών ανοίγει συγκεκριμένες ημέρες και ώρες και ο κάθε παίκτης, ο οποίος παίζει ατομικά, έχει δυνατότητα να παίξει μέχρι και δεκαπέντε (15) λεπτά στην πρώτη πίστα, δεκαπέντε (15) λεπτά στη δεύτερη πίστα και δεκαπέντε (15) λεπτά την τρίτη πίστα. Στόχος του κάθε παίκτη στο πλαίσιο του πρώτου Game είναι να συγκεντρώσει την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία, η οποία προσμετράτε ύστερα στη βαθμολογία της ομάδας του. Η ομαδικότητα, εν προκειμένω, αφορά στο ότι ο κάθε παίκτης παίζει ατομικά αλλά οι πόντοι συγκεντρώνονται στο σύνολο της ομάδας.

 

Το δεύτερο Game είναι ένα video challenge, στο οποίο κάθε ομάδα πρέπει να ολοκληρώσει και ανεβάσει (upload) το video στο email cοsmopop2021@gmail.com το ομαδικό task που της  έχει ζητηθεί  μέχρι συγκεκριμένη ημέρα και ώρα. Στη συνέχεια θα γίνει αξιολόγηση του ομαδικού task από κριτική επιτροπή.

 

 

2.3.Χρονοδιάγραμμα παιχνιδιών:

•           22 - 25 Νοεμβρίου: Εγγραφές για συμμετοχή σε παιχνίδια

•           26 Νοεμβρίου: Ανακοίνωση των ομάδων

•           29 Νοεμβρίου έως 3 Δεκεμβρίου : Διεξαγωγή 1ου Game

•           26 Nοεμβρίου έως 3 Δεκεμβρίου  Νοεμβρίου: Διεξαγωγή 2ου Game  

•           7 Δεκεμβρίου: Ανακοίνωση Νικητών 1ου Παιχιδιού (deadline 07/12 στις 24:00)

•           8 Δεκεμβρίου: Ανακοίνωση Νικητών 2ου Παιχιδιού (deadline 08/12 στις 24:00)

•           10 Δεκεμβρίου: Ανακοίνωση ομάδων που προκρίνονται στον τελικό

•           18 Δεκεμβρίου: ΤΕΛΙΚΟΣ

 

 

 

2.4. Δώρα :

Στη διάρκεια του Διαγωνισμού, οι παίκτες έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν δώρα σε διάφορες φάσεις:

           

Ř  Top 100: Μετά το τέλος της 2ης πίστας του πρώτου Game, οι 100 παίκτες με το καλύτερο προσωπικό σκορ θα λάβουν από ένα δώρο.

Ř  Νικητές Τελικού: Οι παίκτες των τριών πρώτων ομάδων του Τελικού θα λάβουν από ένα δώρο τεχνολογίας.           

 

 

 

 

2.5.  Όροι - Διεξαγωγή του Τελικού του Διαγωνισμού :

 

Οι ομάδες που προκρίνονται και συμμετέχουν στον Τελικό είναι δεκατέσσερις (14) βάσει συνολικής βαθμολογικής κατάταξης από το Game 1: Quizzes και το Game 2: Video challenge

 

Ο Τελικός θυμίζει τηλεοπτικό show, βγαίνει ζωντανά μέσω streaming, διαρκεί, 3,5 ώρες και φιλοξενεί τους συμμετέχοντες μέσω πλατφόρμας επικοινωνίας.

 

Οι παίκτες των ομάδων  είναι συνδεδεμένοι από τον δικό τους χώρο  μέσω zoom. Καλούνται από τους παρουσιαστές να περάσουν διάφορες δοκιμασίες  (ερωτήσεις γνώσεων, ανάδειξη ταλέντου και άλλα διαδραστικά παιχνίδια). Θα υπάρχουν σχολιαστές για τις δοκιμασίες, οι οποίοι θα αξιολογούν τις ομάδες.

 

 Όσοι δεν περάσουν στον Τελικό, θα μπορούν να τον παρακολουθήσουν τον Τελικό, χωρίς δικαίωμα συμμετοχής. Ακόμα και όσοι δεν έκαναν εγγραφή θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν τον Τελικό.

 

Το Ηλεκτρονικό Παιχνίδι ολοκληρώνεται στο τέλος του 2ου Game στις 03/12/2021 στις 24:00. Στον Τελικό του Διαγωνισμού, που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Δεκεμβρίου 2021, προκρίνονται δεκαπέντε (14) ομάδες  με 15 μέλη ανά ομάδα. Στον Τελικό θα συμμετέχουν εκτός συναγωνισμού σε δυο ομάδες των 15 ατόμων οι  Προϊστάμενοι  των ιδιόκτητων καταστημάτων της ΓΕΡΜΑΝΟΣ είτε υπό το σήμα ΓΕΡΜΑΝΟΣ είτε υπό το σήμα COSMOTE, οι  δικαιοδόχοι  (Franchisees) των καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ και  ΟΤΕ. Επίσης θα συμμετέχουν εκτός συναγωνισμού σε  δυο ομάδες των 15 ατόμων οι  εργαζόμενοι της Διεύθυνσης BU Retail Ομίλου ΟΤΕ.

 

Εάν στις ομάδες που προκρίνονται για να συμμετέχουν στον Τελικό  υπάρχει κάποιο άτομο που δεν μπορεί για προσωπικούς λόγους να συμμετέχει στον Τελικό, τότε θα επιλεγούν επιλαχόντες βάσει ατομικής τους βαθμολογίας από τις δοκιμασίες του πρώτου Game,οι οποίοι θα ενταχθούν στην ομάδα από την οποία αποχωρεί το ως άνω άτομο.

 

 

Τα ονόματα των ομάδων του Τελικού θα ανακοινωθούν μέσω newsletter e-mail για την πρόκρισή τους.  Ο αποστολέας θα είναι η Διοργανώτρια ΓΕΡΜΑΝΟΣ και συγκεκριμένα η ενημέρωση θα σταλεί  από το email germanoscommunication@germanos .gr

 

 

3. Ανάδειξη νικητών Τελικού.

Κατά την λήξη του Τελικού θα γίνει η ανάδειξη των τριών (3) νικητήριων ομάδων.    

 

 

4. Δώρα Τελικού- Διαδικασία απόδοσης

Τα δώρα του Τελικού θα δοθούν στους  παίκτες των τριών (3) νικητήριων ομάδων του Τελικού, τα οποία θα είναι  προϊόντα τεχνολογίας. Τα Δώρα και αντίστοιχα η αξία τους που δικαιούνται οι παίκτες των 3 πρώτων ομάδων, θα ανακοινωθούν την ημέρα του Τελικού.

 

Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε τρίτο πρόσωπο. Ο νικητής δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε χρηματικό ή άλλο αντάλλαγμα αντί του συγκεκριμένου δώρου που δικαιούται.

 

Οι νικητές των Δώρων όλων των κατηγοριών, θα παραλάβουν τα δώρα τους, μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, όπως θα ενημερωθούν  με τηλεφωνική επικοινωνία ή e-mail  από την υπεύθυνη των Διοργανωτριών, υπογράφοντας σχετική δήλωση παραλαβής δώρου.

 

 

Οι Διοργανώτριες δεν φέρουν οιαδήποτε ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα στο Ηλεκτρονικό Παιχνίδι ή νικητή ή τρίτο, για (α) τον τρόπο και το είδος πρόσβασής του στην εφαρμογή «COSMOPOP» μέσω κινητού τηλεφώνου (εφεξής  «Ηλεκτρονικό Παιχνίδι»), (β) όσο χρόνο παραμένει στην ως άνω εφαρμογή κινητού τηλεφώνου και συμμετέχει στο Ηλεκτρονικό Παιχνίδι, ήτοι από την εγγραφή του μέχρι και την ανάδειξη των νικητών, (γ)  οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς ή/και σε τρίτους ή/και σε εξοπλισμό ή/και λογισμικό δικό τους ή/και τρίτων που χρησιμοποιούν για την πρόσβασή τους στην ως άνω εφαρμογή κινητού τηλεφώνου και τη συμμετοχή τους στο Ηλεκτρονικό Παιχνίδι ή/και τα  Δώρα που είναι προϊόντα, τη χρήση τους  ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ειδικότερα, δεν ευθύνονται για την καλή λειτουργία των Δώρων, ούτε παρέχουν οποιουδήποτε είδους εγγύηση και για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει από τη χρήση αυτών, οι νικητές θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στην κατασκευάστρια εταιρεία ή στον αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα. Τέλος, οι Διοργανώτριες ουδεμία ευθύνη έχουν  να παρέχουν, προσφέρουν ή/και διασφαλίσουν σε οποιονδήποτε συμμετέχοντα ή νικητή τα μέσα ή/και τον τρόπο σύνδεσης και πρόσβασης στην εφαρμογή «COSMOPOP» κινητού τηλεφώνου.

 

Η ευθύνη των Διοργανωτριών περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των Δώρων. Οι Διοργανώτριες έχουν δικαίωμα στην τροποποίηση του αριθμού ή/και του είδους των Δώρων βάσει του αριθμού των τελικών νικητών.

 

 

5. Λοιποί Όροι -Προσωπικά Δεδομένα

 

Στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού οι εταιρείες ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ , COSMOTE ΑΕ  και ΟΤΕ ΑΕ είναι υπεύθυνες   επεξεργασίας, η δε AMUSE EVENT MANAGEMENT M.ΕΠΕ είναι η Εκτελούσα την Επεξεργασία. Για τη συμμετοχή σας στον Διαγωνισμό είναι απαραίτητη  η  εκ μέρους τους συλλογή, τήρηση, αποθήκευση και γενικά επεξεργασία των κάτωθι προσωπικών δεδομένων σας εντός Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε).:

Εργαζόμενοι των ιδιόκτητων καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ είτε υπό το σήμα «ΓΕΡΜΑΝΟΣ» είτε υπό το σήμα «COSMOTE»: Ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητού τηλεφώνου εργαζομένου, προσωπικό e-mail, φύλο, ηλικία, περιοχή και περιφέρεια καταστήματος ΓΕΡΜΑΝΟΣ/COSMOTE που εργάζεται

Εργαζόμενοι των δικαιοδόχων (Franchisees) της ΓΕΡΜΑΝΟΣ και ΟΤΕ: Ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητού τηλεφώνου συνεργάτη, επαγγελματικό e-mail, φύλο, ηλικία, περιοχή του εκάστοτε καταστήματος που εργάζονται.

Οι δικαιοδόχοι  (Franchisee) των καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ και ΟΤΕ: . Ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητού τηλεφώνου συνεργάτη, επαγγελματικό e-mail, φύλο, ηλικία, περιοχή του εκάστοτε καταστήματος που εργάζονται.Οι εργαζόμενοι της Δ/νσης BU Retail Oμίλου OTE.: Ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητού τηλεφώνου συνεργάτη, επαγγελματικό e-mail, φύλο, ηλικία.

 

Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα διατηρούνται έως την απόδοση των Δώρων στους νικητές. Σε περίπτωση που υφίσταται διαφορά ή καταγγελία αναφορικά με τον Διαγωνισμό,  τα δεδομένα δύναται να διατηρούνται μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς.

Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος τα δεδομένα θα καταστρέφονται με τρόπο που να μην είναι τεχνικά εφικτή η ανάκτησή τους. 

 

Οι Διοργανώτριες  και η Διαφημιστική: (α) δεν θα επεξεργαστούν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω, (β)  δεν αποκαλύπτουν, δεν επεξεργάζονται  και δεν δημοσιοποιούν  τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση/διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.  

Οι Διοργανώτριες  και η Διαφημιστική λαμβάνουν κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το θέμα αυτό παρέχονται στο αντίστοιχο άρθρο της Γενικής Ενημέρωσης αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Privacy Notice) στο  customerprivacy@germanos.gr  για τη  ΓΕΡΜΑΝΟΣ και στο www.cosmote.gr/dataprivacypolicy/  για OTE και COSMOTE.

                                                                  

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το νόμο, έχετε τη δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας και φορητότητας των προσωπικών δεδομένων σας καθώς και ανάκλησης της παρούσης συγκατάθεσής σας με:

(α) αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο customerprivacy@germanos.gr  για τη  ΓΕΡΜΑΝΟΣ και στο www.cosmote.gr/dataprivacypolicy/  για OTE και COSMOTE., ή fax στο 2102511888 ή επιστολή στη διεύθυνση Εξυπηρέτηση Πελατών COSMOTE, Λ. Κηφισίας 99, 15124, Μαρούσι με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων» συνοδευόμενα από αντίγραφο της ταυτότητας σας και αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας και τον αριθμό σύνδεσης του κινητού ή του σταθερού τηλεφώνου σας ή/και

 (β) αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο customerprivacy@germanos.gr  για τη  ΓΕΡΜΑΝΟΣ και στο www.cosmote.gr/dataprivacypolicy/  για OTE και COSMOTEή fax στο 2106373549 ή επιστολή στη διεύθυνση Εξυπηρέτηση Πελατών Germanos, υπόψη Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων, 23o χλ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας 14565 Αθήνα με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων» συνοδευόμενα από αντίγραφο της ταυτότητας σας και αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας και τον αριθμό σύνδεσης του κινητού ή του σταθερού τηλεφώνου σας.  

Τέλος, διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3 Τ.Κ. 115 23, Αθήνα +30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr).

6. Ευθύνη : 

6.1. Οι Διοργανώτριες  και η Διαφημιστική Εταιρεία δεν φέρουν  ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων από την εκ μέρους των τελευταίων κοινοποίηση των  δεδομένων τους μέσα από σελίδες τρίτων ή άλλων ιστοσελίδων στο διαδίκτυο ή οποιασδήποτε εφαρμογής κινητού τηλεφώνου. Σε τυχόν περιπτώσεις αυτού του είδους οι συμμετέχοντες  αποδέχονται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες.

 

6.2. Οι Διοργανώτριες   και η Διαφημιστική Εταιρεία  δεν φέρουν ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στα πλαίσια του Διαγωνισμού ή διακοπούν τα παιχνίδια ή χαθούν δεδομένα συμμετεχόντων. 

 

6.3. Οι Διοργανώτριες και η Διαφημιστική Εταιρεία δεν φέρουν ευθύνη για το περιεχόμενο των συμμετοχών καθώς και σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ή ελλιπών στοιχείων.

 

 

7.Αποδοχή Όρων

Η συμμετοχή στο  Διαγωνισμό  προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, όπως αυτοί θα βρίσκονται αναρτημένοι στην εφαρμογή «COSMOPOP»,  προσβάσιμη   για συσκευές  ( ios και android).. Σε περίπτωση που συμμετέχων ή/και νικητής, δεν πληροί σωρευτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό,  τότε αυτομάτως ακυρώνεται η συμμετοχή του ή/και η νίκη του, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες όρους. 

 

8.Τροποποίηση Όρων

Οι Διοργανώτριες επιφυλάσσονται  του δικαιώματός τους , σε συνεννόηση με την Διαφημιστική Εταιρεία,  να μεταβάλλουν τους παρόντες όρους, να συντομεύσουν  ή να παρατείνουν τη διάρκεια ή να την ανακαλέσουν  με κάθε πρόσφορο προς τούτο μέσο, επίσης δε να αντικαταστήσουν τα Δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά την κρίση τους  και εν γένει να τροποποιούν  κάθε όρο  του Διαγωνισμού με έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων με ανακοίνωση στην εφαρμογή, η οποία είναι προσβάσιμη για συσκευές (ios και android).